Visie

Onze visie

De grondslag waaruit gewerkt wordt zijn de woorden uit Lucas 4:18 en 19.

18 De Geest des Heeren is op Mij; daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen;

19 En Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren.

Vanuit deze visie biedt Mission Prison zorg en ondersteunende begeleiding en hulp aan (ex)gedetineerden en eenzamen in de gevangenis in Indonesië.