Project Ambon

Ambon is het grootste werkgebied. Hier bezoeken wij 14 gevangenissen, waaronder een jeugdgevangenis. Hier zijn we druk bezich met het opbouwen van een stabiel netwerk, dit met de lokale kerken.

We hebben hier een gebedsgroep en zijn bezig het team toe te rusten.

Elk nieuwe gevangene krijgt een bijbel.

In de toekomst willen we hier een Woon & Leef Gemeenschap oprichten zodat gevangen na detentie zich weer kunnen re-intregeren in de maatschappij.