Project Jakarta

Jakarta is een overbevolkt eiland van Indonesië en is voor 90 % moslim. Wij hebben goede contacten op Jakarta. Met de meeste gevangenissen hebben wij contact.

Deze hebben met de lokale kerken een netwerk van vrijwilligers. Zij bezoeken structureel de gevangenen.

De voorgangers van deze netwerken hebben wij contact.

Tijdens onze missie bezoeken wij de gevangenissen, onderhouden wij onze relaties.

Wat we in Jakarta merken is dat we veel eenzaamheid zien bij de gevangenen. Mooi dat we op een van onze missies de directeur generaal ontmoeten. Deze gaf ons een brief voor toegang tot alle gevangenissen.

Hier in Jakarta hebben we een team van vrijwilligers die wekelijks de gevangenen bezoeken in verschillende gevangenissen.