Privacy Policy

Mission Prison is een stichting die zorg bied en ondersteunende begeleiding aan gedetineerden in Indonesië die gemotiveerd zijn om uit de criminaliteit te stappen en tijdens hun detentie te monitoren op hun persoonlijke problemen. Stichting Mission Prison wil dit bereiken door persoonlijk en in teamverband bezoeken te brengen aan gevangenissen in Indonesië i.s.m. bestaande kerken en organisaties ter plaatse. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Mission Prison verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven.

Daarover gaat deze verklaring. Stichting Mission Prison onderschrijft het belang van de privacy van haar donateurs, vrijwilligers en bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de hoogst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

info@missionprison.org | 06 82 61 52 50 Nieuwe Wetering 81 | 3194 TB | Hoogvliet

Rotterdam. | KvK nummer : 68673922 | RSIN : 857544883


Waarom verzamelt Mission Prison gegevens?

Mission Prison verzamelt persoonlijke gegevens van haar relaties voor marketing- en

administratiedoeleinden en om te informeren over acties en campagnes. Met een bezoek aan onze website, www.missionprison.org, ga je akkoord met deze privacyverklaring

en geef je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals beschreven staat in deze privacyverklaring.

 

Welke gegevens registreert Mission Prison

Mission Prison registreert uitsluitend toegestane gegevens zoals: naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres), alsmede het bankrekeningnummer van de begunstiger; een uniek administratienummer, behorend bij de begunstiger; de bij het eerste punt bedoelde gegevens van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige begunstigers; gegevens die betrekking hebben op de begunstiging. Hieronder zijn begrepen gegevens over de aard van het donateurschap of de begunstiging (bijvoorbeeld de datum van aanvang van de begunstiging of de deelname aan de activiteiten van Mission Prison); gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van donaties en machtigingen. (geanonimiseerd) surfgedrag op onze website en websites van derden m.b.v. onder andere Google Analytics.

 

Gebruik van de gegevens

Mission Prison gebruikt uitsluitend je gegevens voor, bij de Wet Bescherming Persoonsgegevens categorie stichtingen, toegestane doeleinden:

– activiteiten die, gelet op onze doelstelling als stichting, gebruikelijk zijn; het verzenden van informatie aan de begunstigers door verzendhuizen met wie Mission Prison contractuele afspraken gemaakt heeft;

– foto’s en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten van de vereniging, stichting

of publiekrechtelijke beroepsorganisatie. Bijvoorbeeld foto’s die gemaakt zijn tijdens de evangelisatiecampagnes en activiteiten;

– het berekenen, vastleggen en innen van machtigingen en donaties; intern beheer;

– het behandelen van geschillen;

– het analyseren van de fondsenwervende activiteiten;

– het doen uitoefenen van accountantscontrole.

– het afstemmen van onze producten en diensten op jouw behoefte.

 

Gegevens delen met derden

Mission Prison verkoopt of deelt je gegevens niet voor marketingdoeleinden met anderen.

Tenzij het gaat om leveranciers die ons ondersteunen in het bedrijfsproces en waar we een Verwerkingsovereenkomst mee hebben afgesloten. Mission Prison kan persoonsgegevens beveiligd verstrekken aan deze leveranciers die in opdracht van ons diensten voor ons uitvoeren. In alle gevallen geeft Mission Prison de leverancier geen enkel recht om je persoonlijke gegevens voor iets anders te gebruiken dan om diensten aan ons te leveren en dit overeenkomstig onze instructies te doen. In andere gevallen maakt Mission Prison geen persoonlijke gegevens bekend aan derden, tenzij Mission Prison op grond van wettelijke verplichtingen verplicht wordt persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

 

Beveiliging van gegevens

Mission Prison draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin je gegevens worden opgeslagen. Onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot je gegevens en om het verlies en het onrechtmatig gebruik te voorkomen van de informatie die Mission Prison ontvangt.

 

De website van Mission Prison

Op de website van Mission Prison worden algemene bezoekgegevens, zonder deze bezoekers te identificeren, bijgehouden. Deze gegevens zijn: de bezoekfrequentie van onze website, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina’s en de duur van de gebruikerssessie. Het doel van het bijhouden van deze gegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan Mission Prison haar dienstverlening en informatieverstrekking optimaliseren. Onze website bevat links naar externe internetpagina’s. Mission Prison is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van deze internetpagina’s of het verzamelen van bezoekersgegevens door deze externe websites.

 

De toegestane bewaartermijn

Mission Prison bewaart je persoonlijke gegevens in haar systemen zolang dit nodig is voor relevantie activiteiten. Hoe lang Mission Prison een persoonsgegeven bewaart is afhankelijk van het doel waarvoor het gebruikt wordt. Na afloop van het bewaartermijn worden je gegevens verwijderd of geanonimiseerd. Wat overblijft zijn statistische gegevens die op geen enkele manier meer aan een persoon kunnen worden gekoppeld. Deze statistische gegevens zijn voor Mission Prison van belang, omdat Mission Prison op basis daarvan inzicht kan krijgen in het gebruik dat van haarproducten en diensten wordt gemaakt.

 

Inzage in uw gegevens

Je hebt te allen tijde recht op inzage in jouw gegevens of het laten wijzigen of verwijderen van gegevens. Indien je dit wenst, kun je dit schriftelijk aanvragen per post of per e-mail:

 

Stichting Mission Prison

Nieuwe Wetering 81

3194 TB Hoogvliet-Rotterdam

info@missionprison.org

 

Wijziging privacyverklaring
Mission Prison behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Mission Prison adviseert om regelmatig deze verklaring door te nemen om te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Wanneer na wijzigingen gebruik gemaakt wordt van www.missionprison.org wordt er akkoord gegaan met een eventueel gewijzigde privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 7 mei 2020