Nieuwe website

Welkom op onze vernieuwde website! Op onze nieuwe website zijn we nog beter in staat om u te informeren over het werk van onze stichting Mission Prison.  We wijzen u graag op de lopende projecten, de ontstaansgeschiedenis van Mission Prison en de mogelijkheid tot het aanvragen van een lezing of doen van een donatie.