Gevangenzorg

Gevangenzorg

Stichting Mission Prison richt zich op zendingswerk in binnen en buitenland. Ze zet zich in om gevangenen te ondersteunen om uit het wereldje te komen en preventie voor lange termijn te bieden en terugval te voorkomen.
Ex-gedetineerden te helpen re-integreren
We zijn momenteel met name in Indonesië actief
het land van onze herkomst