Mission Prison Tour 2022 Kwetsbare Motivatie

Mission Prison Tour 2022 Kwetsbare Motivatie

Een missie die we samen hebben bewandeld.

In 14 dagen tijd hebben we 28.690 km en 41 uren gevlogen, 25 km gelopen, 4,5 uur met de boot gevaren en 11 gevangenissen bezocht,  960 levenspakketten uitgedeeld, 1100 Molukse bijbels ingekocht en uitgedeeld, 26 uren gepredikt, 8,5 uur voor mensen gebeden, en we hebben voor ruim 1100 mensen Hoop, motivatie en perspectief toegesproken en persoonlijke aandacht gegeven. En ze hebben Jezus aangenomen in hun leven.

 


We hebben een vrouwengevangenis voorzien van muziek instrumenten en geluid apparatuur. Vele uren geëvalueerd en nagedacht maar ook heel veel gezien wat indruk op ons heeft gemaakt. Bijzondere mensen gezien die zo gebroken, verhard, verslaafd, en hopeloos in het leven stonden. Wij zijn zelf ook daardoor kwetsbaar geworden omdat we geconfronteerd werden met ons zelf. We zijn dankbaar voor wat we hebben mogen doen en we geloven dat God in dit alles alle eer en glorie.Dank je wel voor allen die ons op welke manier dan ook hebben ondersteund.

Wij zullen weer meerdere Bijbels uitdelen in 2023.

Wilt u ons steunen met een einde jaars gift?

Stichting Mission Prison
NL 49 INGB 0007 8846 56

Mission Prison Team 2022
Wilfred Kols & Sjerp Bouma